Tekirdağ Yat Limanı İnşaatı (YİD)

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 89.700 m2 (40.458 m2 kara, 49.152 m2 deniz) yüzölçümlü alan üzerine mevcut tesisin altyapısı kullanılarak muhtelif boy ve su kesimine haiz minimum 175 yatı aynı anda barındırabilmesini teminen ve bu kapasite üzerinden tesisin işletimine imkan vermek üzere tamamlayıcı altyapı eksiklikleri, ihtiyaç duyulan düzenlemeler ile gerekli olan üst yapı tesislerinin tatbikat projelerinin hazırlanması, inşaatı, gerekli ekipmanların temin ve tesisi ile yapılan tesisin bakım ve onarımının projelendirilmesi, yapılması, işletilmesi ve her türlü borçtan ari bir şekilde İdareye devredilmesi sağlanacaktır.

Projede yer alan ana yatırım kalemleri:
  • Ana mendirek onarımı
  • Çekek yeri yapılması
  • 175 yat bağlama kapasiteli olacak şekilde ilave rıhtım ve yüzer iskele yapımı
  • Deniz Turizm Yönetmeliğine uygun 4 çıpalı olacak şekilde Yat Limanı içerisinde gerekli üst yapıların yapılması
  • Her türlü elektrik ve mekanik tesisat işlerinin yapılması
  • Yapılacak olan tesislerin işletmeye açılabilmesi için gerekli olan demirbaş eşyaların ve sarf malzemelerin temini, tesisi ile her türlü mefruşatın temin ve tesisi.
SÖZLEŞME BİLGİLERİ
İhale Tarihi22.12.2015
Sözleşme Tarihi31.05.2016
Yatırımcı KuruluşTekirdağ Yat Limanı İşletmeleri AŞ.
Yatırım Süresi18 ay
İşletme Süresi45 yıl
Kira Bedeli128.000 $+KDV (Yıllık)
Sabit Yatırım Tutarı19.796.178,00 -TL