Limanlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen KHK/655 sayılı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 15. Maddesine göre;

  1. Devletçe yaptırılacak limanlar, barınaklar, kıyı yapıları, hava meydanlarının plan ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak ve onaylamak
  2. (1) Bendinde belirtilen ulaştırma altyapılarının inşaatını yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek
  3. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılacak (1) bendinde yazılı ulaştırma altyapılarının proje ve şartnamelerini incelemek veya incelettirmek ve onaylamak.
Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaktadır.

Bölge Müdürlüğümüz hizmet sınırları içerisindeki İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Tekirdağ İllerinde yukarıda sıralanan işler, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından verilen yetki ölçüsünde ve yapılan görevlendirme çerçevesinde , Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

İDAME YATIRIMLAR