17.08.2018 Tarihli 63770 Sayılı Bakanlık Makam Oluruna İlanen Tebliğ Listesi - I. Bölge Müdürlüğü