2019 UBAK İzin Belgesi Dağıtım Başvuruları - Duyurular - I. Bölge Müdürlüğü

2019 UBAK İzin Belgesi Dağıtım Başvuruları

Bilindiği üzere; UBAK İzin Belgesi başvuruları, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, firma yetkilileri tarafından e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Bu kapsamda, 2019 yılı UBAK İzin Belgesi müracaatları ile ilgili işlemler firma yetkililerince

e-devlet kapısı üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmetlerinden Sınır İşlemleri altında "UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvurusu" seçeneği seçilerek 01 Eylül - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılabilecek olup, Bakanlığa dilekçe ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, 2019 yılı UBAK İzin Belgesi müracaatları yapılırken öncelikli olarak e-devlet kapısı üzerinden firmaya ait iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve e-posta) güncellenmesi gerekmekte olup, sözkonusu bilgiler güncellenmeden 2019 yılı UBAK İzin Belgesi dağıtımı başvurusu yapılamayacaktır. İletişim bilgileri güncellendikten sonra 2019 yılı UBAK İzin Belgesi dağıtımı başvurusunda bulunulabilecek ve başvurunun kaydedilmesini müteakiben firmanın iletişim bilgilerine kaydetmiş olduğu cep telefonuna "UBAK İzin Belgeleri dağıtımı başvurunuz alınmıştır." şeklinde bir bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Firmalarımızın bu bildirimi takip etmeleri önem arz etmektedir.

2019 yılında Euro V ve üzeri araçlara UBAK İzin Belgesi tahsis edileceğinden Euro V altı araçlara sahip olan firmaların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Bu cihetle, 2019 yılı için UBAK İzin Belgesi almak isteyen ve sadece Euro V ve üzeri araç sahibi olan firmaların 01-30 Eylül 2018 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden öncelikle iletişim ve araç norm bilgilerini güncelleyerek daha sonra UBAK İzin Belgesi dağıtımı başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.