U-ETDS Toplantı Duyurusu - Duyurular - I. Bölge Müdürlüğü

U-ETDS Toplantı Duyurusu

 Bilindiği üzere; Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40'ıncı maddesinin altıncı ve otuz birinci, 43 üncü maddesinin üçüncü, 44 üncü maddesinin altıncı fıkralarında, adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, anılan Yönetmelikle öngörülen ve Bakanlığımızca oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu bulunmakta olup, söz konusu yükümlülükler, Yönetmeliğin Geçici 2 nci çerçevesinde 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.
 
Ayrıca; yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermeleri zorunlu bulunmakta olup;  bahse konu yükümlülük, Yönetmeliğin Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Söz konusu yükümlülüklerle ilgili; U-ETDS ve sayısal takografa ilişkin sistemlerin izah edilmesi, bu sistemlere nasıl veri gönderileceğinin görsel olarak gösterilmesi suretiyle bilgi verilmesi ve yükümlülüklerinin hatırlatılmasını teminen; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 21-22 Mart 2019 tarihinden İstanbul Ticaret Odasında, 22-23 Mart 2019 tarihinde ise Tekirdağ Ticaret Odasında düzenlenecek toplantılara katılım sağlanması (özellikle firma temsilcilerinin, muhasebeci, bilgi işlem sorumlusu vb.), önem arz etmektedir.